Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä FOLIO

Elena Svahn, EBSCOlta kirjoittaa kuinka avoin lähdekoodi ja yhteisön ponnistelut FOLIO-kirjastojärjestelmän kehittämiseksi lisäävät valinnan mahdollisuuksia ja luovat tilaa innovaatioille kirjastoissa.
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä FOLIO
Like

Share this post

Choose a social network to share with, or copy the shortened URL to share elsewhere

This is a representation of how your post may appear on social media. The actual post will vary between social networks

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto (OSS) on tietokoneohjelmisto, joka on julkaistu lisenssillä, jossa tekijänoikeuksien haltija myöntää käyttäjille oikeuden käyttää, tutkia, muuttaa ja jakaa ohjelmistoa sekä sen lähdekoodia kenelle tahansa ja lähes mihin tahansa tarkoitukseen*. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan kehittää avoimella yhteistyöllä eri osapuolien kesken joko rajatusti, tai siten että kuka tahansa osaava käyttäjä voi osallistua verkossa tapahtuvaan kehitystyöhön. Avoin kehittäminen mahdollistaa nopean koodin tuottamisen ja ongelmanratkaisun, koska kehittäjien määrä voi periaatteessa olla rajoittamaton. Mahdollisuus olla mukana kehitystyössä lisää yhteisön luottamusta ohjelmistoon ja madaltaa käyttöönoton kynnystä. Read more. 

Photo by krakenimages on Unsplash

Please sign in

If you are a registered user on EBSCO Community, please sign in